Voor mij is het onbegrijpelijk dat mensen, die veel informatie opslaan, c.q. gebruiken, zo moeilijk doen over software die slechts een paar tientjes per maand kost, terwijl ze makkelijk het veelvoudige betalen voor telefoon en/of internet.

Ik heb zelf het idee, dat men het gebruik van software als tijdverlies ziet en dat men het alleen maar nodig heeft voor de administratie en de facturen. Het wordt veelal als tijdrovend ervaren.
Met veel informatie die men - vaak verplicht - moet opslaan, wordt weinig of niets gedaan. En dat terwijl je wel verplicht bent om het jaren te bewaren.

Uit een Amerikaans onderzoek van een paar jaar geleden bleek, dat 90% van de opgeslagen informatie binnen een computerprogramma, na een jaar niet meer wordt ingekeken, laat staan gebruikt.

Wanneer je serieus bezig bent met je vak, dan wil je toch leren van de informatie die je beschikbaar hebt?
Of is alles alleen maar routine......

Hoe kan het beter. Een voorbeeld:

Wanneer je telkens tijdens elke behandeling een aantal - zelf te definiëren - vragen beantwoord, kun je daar een statistiek aan koppelen, die de voortgang van al je behandelingen in één beeld laat zien.

We zijn met Eas-Flow Software er druk mee bezig. We maken "easy to use" software waar je meer mee kunt doen dan alleen administratie en facturatie.

Misschien iets om over na te denken?

Wim Verweij