Ondanks het feit dat het Corona virus velen getroffen heeft, gaat het leven door. Het is wel een moment om even bij stil te staan..........

Easy-Flow Software heeft de afgelopen tijd gebruikt om haar software producten niet alleen te vernieuwen, maar ook uit te breiden.
TeleConsult en Mass/mail zijn daar voorbeelden van.

TeleConsult maakt het de gebruiker mogelijk om op een streng beveiligde manier haar/zijn clientèle thuis te consulteren, zodat behandelingen door kunnen gaan. Dit kan direct vanuit Easy-Flow Medic of Easy-Flow Clinic. Makkelijk dat je dan alle gegevens direct bij de hand hebt.

Met behulp van Mass/mail kan de gebruiker in één keer haar/zijn clientèle informatie doen toekomen via de mail. Daarbij is het mogelijk om keuzes te maken. Bijvoorbeeld: Iedereen ouder dan.......

Door de samenwerking met eSoftware Solutions is het nu mogelijk om onze standaard producten per cliënt aan te passen aan speciale eisen en wensen. En dat op een betaalbare manier.

In onze volgende post zullen we daar uitgebreider op ingaan.